Patiënten nemen meestal telefonisch contact op met de huisartsenpost. Tijdens het eerste contact stelt een triagist de urgentie van de zorgvraag en de benodigde vervolgactie vast. Het aantal zorgvragen met een hoge urgentie laat over de afgelopen jaren een continue stijging zien. Deze trend zet in 2017 door, met name bij consulten in de spreekkamer.

De weergegeven percentages geven de relatieve groei weer van het aandeel ‘hoog urgente’ en ‘laag urgente’ contacten t.o.v. 2016.