De kosten van de huisartsenposten worden bepaald door de hoeveelheid zorg die ze verlenen, maar ook door hoe vaak en hoe lang ze open zijn. Huisartsenposten verlenen in hun regio acute zorg op tijdstippen dat reguliere huisartspraktijken gesloten zijn. Dat betekent dat een post altijd moet beschikken over een minimum capaciteit, maar ook over voldoende capaciteit om met piekbelasting om te gaan, zonder dat de wachttijden voor patiënten hierbij te veel oplopen.

De totale kosten van de huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenden bedroegen in 2017 € 332,0 miljoen euro, ongeveer 0,3% van de totale zorguitgaven in dat jaar. De kosten per inwoner stegen van €18,95 in 2016 naar €19,49 in 2017.

kosten per inwoner voor het beschikbaar maken en verlenen van ANW-zorg verzorgt door de huisartsenposten.