Het totale aantal contacten op huisartsenpost is het afgelopen jaar licht gedaald (-2%). Het aantal telefonische consulten laat net als in de voorgaande jaren een stijging zien. De grootste daling zit in het aantal consulten in de spreekkamer (- 4,3%). Ook het aantal huisbezoeken is gedaald met 4,4%. Dit komt doordat huisartsenposten steeds vaker afspraken maken met de ambulancedienst over het overdragen van ritten.

De weergegeven mutatiepercentages zijn gecorrigeerd voor de groei van het inwoneraantal in de werkgebieden van de huisartsenposten t.o.v. 2016