In totaal waren huisartsen (praktijkhouders en waarnemers) in de avond-, nacht- en weekenduren in 2017 1,55 miljoen uur actief. De inzet van huisartsen is daarmee iets gestegen ten opzichte van 2016. Naast het aantal uren actieve inzet verzorgden huisartsen in 2017 gemiddeld ook 46 uur achterwachtdienst.

Van alle locaties waar triage wordt uitgevoerd, werkt 53% met een regiearts. De inzet van regieartsen is gestegen ten opzichte van 2016. Toen maakte 45% van de locaties gebruik van een regiearts. Huisartsenposten die gebruik maken van een callcenter zetten in 75% van de gevallen een regiearts in ter ondersteuning. Dat percentage is gelijk aan 2016.

Eind 2017 werkten er 2.371 triagisten bij de huisartsenposten, een lichte daling ten opzichte van 2016. Dit is een zorgwekkend signaal, want huisartsenposten hebben moeite met het vervullen van vacatures.

Gemiddeld aantal diensturen van aangesloten huisartsen per normpraktijk (2168 patiƫnten)

Indicatie van het aantal diensturen van waarnemende (niet-aangesloten) huisartsen o.b.v. het percentage diensturen dat is verkocht door aangesloten huisartsen dat bekend is bij de huisartsenpost.

Indicatie van het aantal diensturen van regieartsen gebaseerd op het percentage diensturen ingekocht door de huisartsen post. Regieartsen worden ingezet om het triageproces te ondersteunen.

Totaal aantal actieve triagisten, inclusief deeltijd- en nul-uren-contracten.