BENCHMARK 2017

AANGEVULD MET INFOGRAPHICS

Al vanaf 2005 verzorgt InEen de Benchmark Huisartsenposten. Een verzameling van – en toelichting op de kerncijfers van huisartsenposten die een inkijk vormt in landelijke trends en daarnaast een mooi instrument is voor onderlinge vergelijking. Een inzichtelijke manier om de kwaliteitsstandaarden van huisartsenposten te waarborgen.
Dit jaar brengen we, naast een rapportage, online infographics uit. Op een snelle en inzichtelijke manier biedt dit nog meer inzicht in de kerncijfers uit de Benchmark. Zo valt onder andere in een oogopslag te zien wat de bereikbaarheid van de huisartsenposten is, hoeveel triagisten en (regie)artsen er werkzaam is en wordt inzichtelijk gemaakt of er een daling of stijging is waar te nemen in het type verrichtingen (telefoon, spreekkamer, visite).
InEen treedt op als branche-organisatie van de huisartsenposten en behartigt hun belangen. De Benchmark vormt voor InEen een onderbouwde basis voor beleidsontwikkeling en belangenbehartiging
LOCATIES EN OPENINGSTIJDEN
LOCATIES EN OPENINGSTIJDEN
CONTACTEN
CONTACTEN
GESPREKSDUUR
GESPREKSDUUR
URGENTIE EN ZORGCONSUMPTIE
URGENTIE EN ZORGCONSUMPTIE
CAPACITEITSINZET
CAPACITEITSINZET
KETENPARTNERS
KETENPARTNERS
KOSTEN PER INWONER
KOSTEN PER INWONER